Voorinschrijving voor huidige leden

Huidige leden (alsook broers en zussen) krijgen voorrang om in te schrijven en krijgen aan het eind van het turnseizoen een mail met de instructies over hoe ze hiervoor te werk moeten gaan. Belangrijk hierbij is de betaaldeadline (15 augustus) te respecteren. Indien u niet tijdig betaalt, zal uw voorrang vervallen.

Voorinschrijven voor de groep Kleuters 1 is niet mogelijk, ook niet voor broertjes of zusjes van reeds bestaande leden. U meldt echter best aan de inschrijftafel dat er al een broertje of een zusje lid is van onze vereniging zodat we de voorrangsregel toch kunnen toepassen. De monitor bepaalt na de eerste les of de kleuter geschikt is om deel te nemen aan de lessen en ingeschreven kan worden. Na dit akkoord kan u de online inschrijving invoeren.

Inschrijven nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf de eerste les in de eigen lesgroep. Om in te schrijven, meld je je kind aan bij de inschrijftafel in de cafetaria van de sporthal tijdig aan voor de les begint. De naam wordt dan genoteerd op de inschrijvingslijst en je krijgt de instructies mee om de online inschrijving en de betaling in orde te brengen. Het aantal gymnasten per groep is steeds beperkt, wie eerst inschrijft is zeker van zijn plaats.

Belangrijk: De inschrijving is enkel geldig indien op de eerste lesdag het lid wordt aangemeld in de sporthal zelf. Online inschrijvingen waarbij er geen aanmelding voorafgaand is gebeurd, zullen worden geweigerd en het betaalde lidgeld zal worden teruggestort.

Inschrijvingen 2023 - 2024 gaan door op:

    maandag 4 september voor de groepen Meisjes, Jongens, Juffers, Turnsters en Turners

    woensdag 6 september voor de groep Benjamins 1 en Benjamins 2

    zaterdag 9 september voor de groepen Kleuters 1, Kleuters 2 en Kleuters 3

Inschrijven kan als je je kind hebt aangemeld via hier.

De inschrijving is pas voltooid nadat we het lidgeld op onze rekening hebben ontvangen: IBAN: BE13 9795 4791 7639 , BIC: ARSP BE 22

Annuleringen

Opgelet! De administratie rond inschrijvingen is zeer groot en daarom laten wij geen annuleringen toe. Wij willen dus vragen aan ouders en gymnasten om elke inschrijving goed te overwegen. Wij hopen hiervoor op uw begrip.

Lidgeld

Het lidgeld is inclusief verplichte aansluiting bij Gymfed vzw en verzekering (t.w.v. 20 euro). Wie aansluit bij meerdere groepen hoeft slechts 1 keer het bedrag voor de aansluiting bij GymFed te betalen.

Recreatieve groepen

Groep Leeftijd Lesmoment Prijs
Kleuters 1 * 1e kleuterklas Zaterdag
9u15 -10u00
90 euro
Kleuters 2 2e kleuterklas Zaterdag
10u00 - 11u00
90 euro
Kleuters 3 3e kleuterklas Zaterdag
11u00 - 12u00
90 euro
Benjamins 1 Meisjes
1e leerjaar
Woensdag
17u00 - 18u00
90 euro
Benjamins 2 Meisjes
2e leerjaar
Woensdag
18u00 - 19u00
90 euro
Meisjes Meisjes
3e - 4e leerjaar
Maandag
19u00 - 20u00
90 euro
Juffers Meisjes
5e - 6e leerjaar
Maandag
19u00 - 20u00
90 euro
Turnsters Meisjes
vanaf 1e middelbaar
Maandag
20u00 - 21u00
90 euro
Jongens Jongens
1e - 4e leerjaar
Maandag
19u00 - 20u00
90 euro
Turners Jongens
vanaf 5e leerjaar
Maandag
20u00 - 21u00
90 euro
Gymfun ** Jongens en meisjes
vanaf 1e leerjaar
Basisgym + zaterdag
9u00-10u00
145 euro
Trampoline reacrea Vanaf 3e leerjaar Woensdag
17u00 - 19u00
145 euro

* De monitor bepaalt na de eerste les of de kleuter geschikt is om deel te nemen aan de lessen en ingeschreven kan worden.

** De groep Gymfun bestaat uit gymnasten die graag nog een uurtje extra willen turnen bovenop een uur turnles in een van volgende groepen: benjamins, meisjes, juffers, turnsters, jongens of turners.

Competitie ploegen

Groep Leeftijd Lesmoment Prijs
Beloften *** Deze groep is enkel toegankelijk
na selectieproeven beoordeeld
door de trainers van de groep.
Vrijdag
18u00 - 20u00
Zaterdag
9u00 - 10u00
185 euro
Selectie Deze groep is enkel toegankelijk
na selectieproeven beoordeeld
door de trainers van de groep.
Donderdag
18u00 - 20u00
Vrijdag
18u00 - 19u00
Zaterdag
10u00 - 12u00
290 euro
Acro Deze groep is enkel toegankelijk
na selectieproeven beoordeeld
door de trainers van de groep.
Dinsdag
18u30 - 20u30
Vrijdag
18u00 - 20u00
Zaterdag
11u00 - 13u00
290 euro
Acro Deze groep is enkel toegankelijk
na selectieproeven beoordeeld
door de trainers van de groep.
Dinsdag
18u30 - 20u30
Vrijdag
18u00 - 20u00
Zaterdag
11u00 - 13u00
Zondag
10u00 - 13u00
350 euro
Trampoline PreCompetitie Deze groep is enkel toegankelijk
na selectieproeven beoordeeld
door de trainers van de groep.
Woensdag
16u00 - 18u00
Zondag
10u00 - 12u00
230 euro
Trampoline Competitie C-niveau Deze groep is enkel toegankelijk
na selectieproeven beoordeeld
door de trainers van de groep.
Dinsdag
18u30 - 20u30
Zaterdag
9u00 - 11u00
Zondag
10u00 - 12u00
305 euro
Trampoline Competitie B-niveau Deze groep is enkel toegankelijk
na selectieproeven beoordeeld
door de trainers van de groep.
Dinsdag
18u30 - 20u30
Zaterdag
9u00 - 12u00
Zondag
10u00 - 13u00
365 euro

*** Elk jaar selecteren wij enkele kindjes waarvan wij denken dat zij zich op korte tijd kunnen klaarmaken voor 1 van onze wedstrijdgroepen.