Missie

Turnkring Excelsior Eppegem vzw profileert zich als een club voor de recreatieve gymnast, met daarnaast een beperkt aantal wedstrijdgymnasten, onder leiding van gekwalificeerde en gemotiveerde monitors. Onze klemtoon ligt op het aanbieden van een leuke en gevarieerde vrijetijdsbesteding voor de recreatieve gymnast, in de vorm van toestelturnen. Iedereen die wil turnen is welkom (vanaf 3 jaar), ongeacht geslacht, afkomst of kleur.

De wedstrijdgymnasten kunnen zich ontplooien in volgende disciplines: Acro, DMT, AGH & AGD. (AGD en AGH enkel op Recrea-niveau). Regelmatig worden er nevenactiviteiten georganiseerd (zoals brevettendag, opendeurdag, turnfeest... ) om de sfeer, samenhorigheid en betrokkenheid in de club te stimuleren. Samenwerking, vriendschap en respect zijn belangrijk om de eigen identiteit van zowel de gymnasten als de bestuurleden te erkennen.

Visie

Turnkring Excelsior Eppegem vzw wil zich ook in de toekomst als een recreatieve club blijven profileren. Om de balans tussen de recreatieve- en de wedstrijdgymnasten in evenwicht te houden, willen we evenveel nevenactiviteiten voor alle gymnasten organiseren, zodat alle gymnasten gelijke kansen krijgen. De klemtoon ligt op het aanbieden van kwaliteitsvolle lessen, door gemotiveerde en gekwalificeerde monitors en een goede interne en externe communicatie.

Geschiedenis

Turnkring Excelsior Eppegem werd opgericht in 1965, in de schoot van de Vilvoordse turnkring Aurora. Enkele Eppegemse kinderen gingen toendertijd turnen in deze Vilvoordse turnkring, en onder impuls van hun ouders werden een aantal van de lesgevers naar Eppegem gehaald, waarna dan werd besloten om de Eppegemse turnkring volledig autonoom te laten draaien. De oprichting van Turnkring Excelsior was hiermee een feit. In die tijd werden er nog jaarlijkse turnfeesten gegeven, voorafgegaan door een heuse optocht door de dorpskern. Ook de plaatselijke fanfare was steeds van de partij om de sportende jeugd te begeleiden! Het turnfeest zelf ging dan door op de speelplaats van de dorpsschool, waarbij bijna alle dorpsbewoners aanwezig waren. Eind jaren '70 werd onder impuls van de toenmalige voorzitter, Fons Paulussen, een demonstratieploeg opgericht, waarbij de betere recreanten 1 uur extra turnen kregen. Gemakkelijkheidshalve werd er toen alleen aan de lange mat gewerkt. Tegenwoordig turnen onze betere elementen 5,5 uur op alle toestellen, waarbij o.a. 2 uur op airtrack wordt getraind. Wij zijn dan ook terecht zeer fier met de behaalde resultaten op de voorbije recreatiewedstrijden, waarbij wij reeds heel wat medailles behaalden.

In september 2005 werd de acroploeg opgestart op vraag van de leden. Ook naar aanleiding van onze deelnames aan de Demohappening groeide de behoefte aan wat extra training in deze discipline. Sinds november 2006 nemen ook zij deel aan acrowedstrijden, zowel in recrea als C en B-niveau. Dankzij het harde werken kunnen deze gymnasten regelmatig deelnemen aan de Vlaamse finales.

In 2007 werd er nog een nieuwe discipline aan toegevoegd, namelijk trampoline. Na een jaartje hard trainen werd er gestart met deelname aan recreawedstrijden. Momenteel draaien de betere gymnasten ook mee in het wedstrijdcircuit op C-niveau. En ook hier werden gymnasten reeds geselecteerd voor deelname aan de Vlaamse finales.

Onze lesgevers worden voornamelijk uit eigen rangen gerecruteerd, en mede dankzij de goeie sfeer en samenwerking kunnen wij momenteel rekenen op een 30-tal enthousiaste monitoren.

Onze doelstelling is om aan de Eppegemse jeugd en hun ouders, een aangename vorm van ontspanning aan te bieden, en dit door middel van een inspanning. Dat wij daar tot nu toe zeer goed in geslaagd zijn, bewijst ons ledenaantal dat in stijgende lijn gaat. Zelfs met de opkomst van allerlei nieuwe sporten, hebben wij toch altijd een mooi ledenaantal kunnen behouden.

In 2015 vierden wij ons 50-jarig bestaan met maar liefst 3 uitverkochte voorstellingen. De vele positieve commentaren achteraf vormen een extra stimulans voor al onze trainers en vrijwilligers om er met nog meer enthousiasme tegenaan te gaan, en om minstens de 100 te halen!