Reglement

Algemeen reglement

  • Wees tijdig aanwezig in de les.
  • Vertoef niet te lang in de kleedkamers. Gebruik deze enkel om je snel om te kleden.
  • In de sportzaal wordt niet gegeten of gedronken.
  • Lange haren ALTIJD bijeen binden. Liefst een lage paardenstaart, geen staartje bovenop, dit veroorzaakt pijn bij het tuimelen. Of beter nog: 2 staartjes!
  • Turnen gebeurt liefst op blote voeten. Turnpantoffels zijn ook toegestaan, maar liefst geen loopschoenen.
  • Turnpantoffels meebrengen naar de sporthal en niet van buiten mee naar binnen lopen!
  • Horloges, oorbellen, ringen, kettinkjes,… horen niet thuis in de turnles.
  • Verloren kledij: regelmatig blijven er nog kledingsstukken in de kleedkamers liggen. Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind alle kledij terug meeneemt. De turnkring draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Verzekeringen

Het lidgeld dat u aan ons betaalt bevat ook automatisch een bedrag dat wij voor de verzekering moeten betalen.

Bij ongevallen, gelieve als volgt tewerk te gaan:
De verzekeringspapieren zijn beschikbaar in de sporthal en kunnen steeds opgehaald worden op een van onze trainingsdagen. Tijdens de week is er elke dag iemand van de turnkring aanwezig rond 19uur, behalve op donderdag. Of eventueel zelf afdrukken via website van de Gymfed kan ook : www.gymfed.be, in de linkse kolom klikken op ‘voor de gymnast’, dan het 2e lijntje ‘aangifteformulier ongevallen’. Dit formulier vul je zo goed als mogelijk in en bezorg je dan ofwel aan de lesgever, ofwel op het secretariaat. Vergeet niet een klevertje van de mutualiteit toe te voegen. Het document best zo snel mogelijk laten invullen en ons bezorgen.

Inschrijven

Huidige leden (alsook broetjes en zusjes) krijgen als eersten de kans zich in te schrijven. Aan het einde van het seizoen (juni) wordt een mail gestuurd naar het adres dat werd gebruikt om het voorgaande jaar de online inschrijving aan te maken, met alle details voor de voorinschrijvingen. Er worden geen inschrijvingen meer aanvaard na de uiterste datum van voorinschrijving. Bij het opnieuw starten van de lessen in september krijgen de leden die nog niet waren ingeschreven alsook de nieuwe leden de kans zich in te schrijven in de cafetaria van de sporthal. Het aantal gymnasten per groep is steeds beperkt, wie eerst inschrijft is zeker van zijn plaats.